Bornholms Racefjerkræ's hjemmeside.

Aktivitetsplan.

Aktiviteteskalender 2020/ 2021

Bornholms Racefjerkræ: Aktivitetskalender 2022/2023.

30 marts.   Bankospil KL 19:00 hos Lars Svendsen, Ølenevej 7, 3751 Østermarie.                  Alle medbringer 1 stk. pakke.

4 maj.      Medlemsstafet, KL 19:00. Sted ?, se nærmere i ”Det grønne blad” eller på vores hjemmeside. Husk kaffekurv.

27-29 maj.  Roskilde Dyrskue.

17 august.  Medlemsstafet KL 19:00 hos Jonas Dam Nielsen, Lykkesvej 23, 3720 Åkirkeby. Husk kaffekurv.

27 august.  Minigolf KL 15:00 på Bornpark, derefter spisning. Tilmelding til Lars senest d. 20 august.

21-23 okt.  LU i Herning.

29-30 okt.  Kåringsskue i Østermarie-hallen. Åbent for publikum: lørdag 14 - 17. søndag 10 – 15. Tilmelding af dyr til Kurt, senest d. 14 okt. Enten på mail: fjerhansen@gmail.com eller på mobil: 25 48 18 03. træffes bedst mellem KL 18 – 20.

26 nov.      Julefrokost + uddeling af vandrepokaler. Østermarie-hallens Cafeteria KL 18:00. Tilmelding til Lars senest d. 19 nov.

---------------------------------------------------------2023------------------------------------------------------------------------

7-8 jan.      Roskildeudstilling.

22 feb.       Generalforsamling KL 19:00 i Østermarie-hallens Cafeteria. Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi starter med 3 stk. smørrebrød KL 18:00, tilmelding til smørrebrød, til Lars senest d.18 feb.

Der tilgår nærmere m.h.t. vaccinationer, når vi har dette på plads med dyrlægen.

OBS! Ret til ændringer forbeholdes.

Charlotte Juhl 04.06.2017 11:36

Hej
Jeg kan se at Fjerkræmarked d.6/5 hos Lars desværre er aflyst, kommer der et
andet?
Venlig hilsen Charlotte

Nyeste kommentarer

15.07 | 18:03

Hej ! Er der nogen her, der har skånske blommehøns til salg ? Hilsen Charlotte

05.07 | 21:04

Hejsa, er der nogen der kan hjælpe mig at få fat på nogle løbeænder

04.06 | 14:48

Hej Er der mon nogle på øen, som har silkehøns?

27.04 | 16:58

Hvem har Reed rhode Island. Vores sidste er desværre taget af duehøgen. Vh. Tyge